پادکست های محمود سلطانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 01 (گفتار 261): ارتباط با کودک /موضوع: رفتار با کودک یا ارتباط با کودک، رعایت اصول ارتباط میانفردی

رویکرد هوش متعادل، رویکردی ارتباط محور است...ارتباط در سه بخش مطرح میشود... ارتباط انسان باخود،انسان با انسان،انسان با جمع...ریشه بسیاری از مشکلات امروزی ما، اختلال ارتباطات میان فردی است... در ارتباط با کودک ما ابتدا باید از درستی ارتباط با وی مطمئن شده باشیم و بعد پیام بفرستیم...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 02 (گفتار 262): ارتباط با کودک /موضوع: مادر، مدیر رشد کودک، معرفت مادری، توجه به تفاوت‌های سنی ،جنسی ،فرهنگی در رشد شخصیت

کودک ما مثل کاغذ عکاسی ست و وظیفه والدین مهیا کردن شرایطی است که باعث بهترین نوع ظهور استعداد های کودک شود... در فراهم آوردن شرایط محیط باید به این نکته توجه کنیم که کودک من منحصر به فرد است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 03 (گفتار 263): ارتباط با کودک /موضوع: اهمیت کودک و کودکی، سه دلیل فرزند‌آوری

حضور کودک به سه علت برای جامعه و خانواده بسیار با اهمیت است...کودکان سفیر شادی هستند و جامعه ای که در آن کودک نیست، شاد نیست کودک امانت الهی است...کودک عامل رشد و تعالی خود والدین و جامعه نیز هست... قبل از رشد و پرورش و شکوفایی کودک، پدر و مادر باید رشد یافته و شکوفا باشند...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 04 (گفتار 264): ارتباط با کودک /موضوع: معصومیت، وجه اشتراک کودکان، مهربانی با کودک درون خود

وجه اشتراک گلها زیبایی آنهاست، اما رنگ، بو و... ویژگی های متفاوتی که دارند باعث شکل گیری هویت های متفاوت می شود...در نوزاد انسان هم وجه اشتراک معصومیت آنهاست، اما قومیت، رنگ پوست، نژاد و... باعث هویت های مختلف می شود...مطالبی که می آموزیم هم با کودک درون ما ارتباط دارد و هم با کودک بیرون ما(فرزند ما)...اگر نتوانیم ارتباط خوبی با کودک درون مان داشته باشیم با فرزندمان نیز نمی توانیم ارتباط خوبی برقرارکنیم...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 05 (گفتار 265): ارتباط با کودک /موضوع: وابستگی یا مالکیت ؟، رابطه بر پایه مهر و محبت

تمام رفتارهای ما با خودمان حول محور چهار موضوع است؛مهربانی محور، خشونت محور، کنترل محور، آزادی محور... ما هم به همدیگر و هم به داشته هایمان وابسته ایم، این وابستگی زمانی آسیب زا است که به مالکیت و بعد از آن به چسبندگی تبدیل شود...اما اگر در جهت درست باشد به تفکر امانت و بعد از آن به محبت تبدیل می شود.مادر با مهرورزی خود به کودک، ظرف خالی کودک خود را از محبت پر میکند...اگر کودک از مهر مادر سرشار شود، در دوران بعدی زندگی ش میتواند این مهر و محبت را مبادله کند...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 06 (گفتار 266): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، شکوفایی استعداد ها و عوامل موثر در آن

استعداد یعنی توانایی بالقوه ای که نظام نظام آفرینش، در انسان به ودیعه گذاشته...در این زمینه به سه نکته باید توجه کنیم؛ استعدادهای بالقوه انسان، خصوصیات، محیط... هدف رویکرد هوش متعادل انسانی ست که به آرامش روان و تعالی روح دست پیدا کرده باشد.

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 07 (گفتار 267): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، محیط غنی، نوازش و تاثیر آن بر روان، نوازش جنین و نوزاد

استعدادهایی که انسان داراست،همه اش خیر است و محیط غنی باعث می شود خصوصیات خیر شکوفا شود...نوازش را با تبادل نوازش اشتباه نگیریم...انسان،جسم،ذهن و روان است در مسیر تعالی روح،زمانی می توان کودک را نوازش کرد که نیازهای جسمی و ذهنی و روانی اش را بشناسیم و به موقع و به اندازه و در حد تعادل به آن پاسخ دهیم.

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 08 (گفتار 268): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، حواس پنج گانه؛ ابزار دریافت نوازش

آغوش گرم، صدا و احساس خوب مادر سبب آرامش و امنیت کودک می شود...اگر مادر نوازش دریافت کند، می تواند پرداخت کند. اما منبع نوازش نه برای مادر بلکه برای همه افراد جامعه کجاست؟...ابزار دریافت نوازش؛حواس پنج گانه است، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه...مراقب ورودی ها باشیم.

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 09 (گفتار 269): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تبادل و ابزار نوازش، نوازش کلامی، خزانه لغات و سرعت دسترسی به آنها

سه ابزار اصلی برای تبادل و ابراز نوازش وجوددارد؛نگاه و نوازش چشمی،کلام و نوازش کلامی،نوازش پوستی...نگاه انسان، نمایش احساس درونی اوست، احساس خوشایند و ناخوشایند در نگاه منعکس می شود... بچه ها به زبان نگاه مسلط اند، با چه نگاهی به آنها می نگریم...واژه و لغات استفاده شده و احساسات پشت آنها بسیار مهم است...اینکه ما از چه واژه هایی بیشتر استفاده میکنیم... تلاش کنیم تا صدایمان در بچه ها تداعی لذت بخشی داشته باشد.

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 10 (گفتار 270): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، نوازش پوستی، امنیت

سه ابزار اصلی برای تبادل و ابراز نوازش وجوددارد؛نگاه و نوازش چشمی،کلام و نوازش کلامی،نوازش پوستی...نگاه انسان، نمایش احساس درونی اوست، احساس خوشایند و ناخوشایند در نگاه منعکس می شود... بچه ها به زبان نگاه مسلط اند، با چه نگاهی به آنها می نگریم...واژه و لغات استفاده شده و احساسات پشت آنها بسیار مهم است...اینکه ما از چه واژه هایی بیشتر استفاده میکنیم... تلاش کنیم تا صدایمان در بچه ها تداعی لذت بخشی داشته باشد.

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 11 (گفتار 271): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تبادل و ابزار نوازش، نوازش کلامی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 12 (گفتار 272): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور،اصول نوازش، جمع بندی مبحث نوازش

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 13 (گفتار 273): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور،ارزیابی مثبت، تفکر مثبت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 14 (گفتار 274): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، ارزیابی مثبت تمرکز روی نکات مثبت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 15 (گفتار 275): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تمرین ارزیابی مثبت، توجه و تایید کوچکترین کار خوب بچه‌ها، واکنش صحیح

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 16 (گفتار 276): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، واکنش صحیح و به موقع در ارزیابی مثبت، نوع دریافت محرک های گرم

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 17 (گفتار 277): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، خود پنداره کاذب، القای شخصیت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 18 (گفتار 278) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، ارزیابی مثبت و شکل گیری شخصیت کودک، اعتماد بنفس و عزت نفس

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 19 (گفتار 279): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، حمایت عاطفی یا درک احساسات، اهمیت احساسات

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 20 (گفتار 280): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، حضرت فاطمه (س)، ام الازهار، انواع احساسات

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 21 (گفتار 281): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، توجه به احساسات، هم افزایی در احساسات، سلول های آینه ای

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 22 (گفتار 282): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، دیدن زیبایی ها، داشته ها و مثبت ها، همدلی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 23 (گفتار 283): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، مثال عینی مردن جوجه و درک احساس با کودک، شناسایی و درک احساس کودک

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 24 (گفتار 284): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، چگونگی عبور از احساس، حمایت عاطفی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 25 (گفتار 285): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، ترس غریزی و ترس فطری، علت بروز ترس در کودکان، عبور از احساس ترس

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 26 (گفتار 286): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، کمک به کودک برای عبور از احساس ترس)،حمایت عاطفی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 27 (گفتار 287): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تخریب بدون احساس گناه و همراه با نشاط، فحش و حرف زشت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 28 (گفتار 288): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، گفتگوی صحیح با کودک در مورد حرف زشت، الگوی رفتار درست

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 29 (گفتار 289): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، پالایش و عبور از احساس، گریه کودک

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 30 (گفتار 290): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تاثیر‌پذیری بچه‌ها، جمع بندی مباحث مربوط به همدلی و درک احساس

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 31 (گفتار 291): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، حسادت و هدایت آن به سمت غبطه، تمرکز روی داشته ها

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 32 (گفتار 292): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تفکر مشارکت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 33 (گفتار 293): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، چگونگی مشارکت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 34 (گفتار 294): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تفکیک جنسیتی در مشارکت، الگوی والدین، احساس ارزشمندی از مشارکت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 35 (گفتار 295): منزلت مادری /موضوع: شکوفایی و ارتقا معرفت مادری

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 36 (گفتار 296): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، گسترش فضای مشارکت در منزل، مشارکت در بازی های کودک

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 37 (گفتار 297): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، مشارکت های اجتماعی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 38 (گفتار 298): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، کودکان در مشارکت های اجتماعی، تمرین مراقبت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 39 (گفتار 299): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، رشد تفکر اقتصادی در کودک، احترام به قوانین و قراردادهای اجتماعی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 40 (گفتار 300): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، پاسخ به سوال والدین، حسادت و حقارت در بزرگسالان

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 41 (گفتار 301): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، پاسخ به سوال والدین، شکل گیری شخصیت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 42 (گفتار 302): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، منشاء حسادت در کودکان، احساس حقارت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 43 (گفتار 303): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، سوال والدین، حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم، مشارکت، تحریک عقلانی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 44 (گفتار 304): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تحریک عقلانی، تحریک حواس هفتگانه

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 45 (گفتار 305): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تحریک عقلانی، تحریک بینایی، تحریک شنوایی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 46 (گفتار 306): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تحریک عقلانی، تحریک لامسه

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 47 (گفتار 307): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تحریک عقلانی، یادگیری

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 48 (گفتار 308): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تقویت یادگیری، موانع ادراک، نظافت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 49 (گفتار 309): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تحریک عقلانی، موانع ادراک، نظم طبیعی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 50 (گفتار 310): ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، تحریک عقلانی، موانع رشد، رفاه و لوکس نگری

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 51 (گفتار 311): ارتباط با کودک /موضوع: تحریک عقلانی، ذهن فعال و ذهن منفعل

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 52 (گفتار 312): سالروز شروع گفتارها /موضوع: مروری بر عملکرد کانال، 5 اسفند سالروز آغاز فعالیت رسمی کانال

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 53 (گفتار ۳۱۳) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محورُ تحریک عقلانی، ذهن فعال و کشف، اصرار بر حفظ کردن و انباشت مطالب

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 54 (گفتار ۳۱۴)‌ : ارتباط با کودک /موضوع: پدر؛ منبع امنیت در خانواده

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 55 (گفتار ۳۱۵) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، آزادی معتدل، اعتدال بین آزادی و محدودیت، حق

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 56 (گفتار ۳۱۶) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، آزادی معتدلی، آزادی و محدودیت، مراقبت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 57 (گفتار ۳۱۷) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، آزادی معتدل، قدرت انتخاب و تصمیم گیری، اشتباه و جبران آن

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 58 (گفتار ۳۱۸) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، آزادی معتدل، دخالت در انتخاب کودک، اشتباه و ابهام لازمه ی رشد

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 59 (گفتار ۳۱۹) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، آزادی معتدل، ابهام لازمه رشد، دخالت و توضیح کلامی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 60 (گفتار ۳۲۰) : ارتباط با کودک /موضوع: مهربانی محور، آزادی معتدل، هماهنگی بین ذهنیت و عینیت، آزادی در غریزه و فطرت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 61 (گفتار ۳۲۱) : ارتباط با کودک /موضوع: جمع بندی ارتباط مهربانی محور

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 62 (گفتار ۳۲۲) : ارتباط با کودک /موضوع: ارتباط مهربانی محور با توجه به جنسیت کودک

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 63 (گفتار ۳۲۳): ارتباط با کودک /موضوع: جمع بندی ارتباط مهربانی محور، ویژگی های والدین مهربانی محور

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 64 (گفتار ۳۲۴): ارتباط با کودک /موضوع: تعادل، افراط در رفتارهای مهربانی محور

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 65 (گفتار ۳۲۵): ارتباط با کودک /موضوع: افراط در نوازش، وابستگی ناسالم

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 66 (گفتار ۳۲۶) : ارتباط با کودک /موضوع: تعادل در نوازش، محیط غنی، افزایش دانش والدینی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 67 (گفتار ۳۲۷) : ارتباط با کودک /موضوع: نگرانی از آینده خود و فرزندان، توانمندسازی کودک، توجه به مهارت ها و دادن فرصت تلاش و اشتباه، رابطه همسران

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 68 (گفتار ۳۲۸) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در حمایت عاطفی و درک احساس، مدیریت احساسات

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 69 (گفتار ۳۲۹) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در درک احساس، وارد بازی های کلامی کودک شدن، تعادل و تساوی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 70 (گفتار ۳۳۰) : ارتباط با کودک /موضوع: ریشه ی پرحرفی کودک، ناتوانی درتقلید از رفتار والدین و مکانیزم تخیل، مفاهیم انتزاعی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 71 (گفتار ۳۳۱) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در مهارت کلامی کودک، استفاده از جملات توصیفی، پرهیز از گفتگوهای انتزاعی

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 72 (گفتار ۳۳۲) : ارتباط با کودک /موضوع: تعادل و تناسب، مطلوبیت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 73 (گفتار ۳۳۳) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در تحریک عقلانی، تقویت یادگیری زیربنای یاددادن، تحسین و تشویق بی مورد

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 74 (گفتار ۳۳۴) : ارتباط با کودک /موضوع: تحریک عقلانی ، تحریک حواس پنجگانه، طبیعت فرصتی برای تحریک حواس

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 75 (گفتار ۳۳۵) : ارتباط با کودک /موضوع: بازی در طبیعت، واکنش صحیح مقابل رفتارهای کودک، پاسخ به چند سوال مهم والدین

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 76 (گفتار ۳۳۶) : ارتباط با کودک /موضوع: آموزش پیش از دبستان و ابتدایی، حفظ آرامش و نگاه مثبت به آینده، پرهیز از ایجاد عرصه رقابت و مبارزه

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 77 (گفتار ۳۳۷) : ارتباط با کودک /موضوع: مسئولیت مهم والدین دانش آموزان پیش دبستانی، اهمیت یادگیری

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 78 (گفتار ۳۳۸) : ارتباط با کودک /موضوع: کم کردن فشار آموزش و ایجاد محیط غنی برای تجربه، تبدیل خانه و آشپزخانه به محیط بازی، توصیف فعالیت

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 79 (گفتار ۳۳۹) : ارتباط با کودک /موضوع: تقویت مهارت خواندن و نوشتن از طریق بازی، تکرار تلفظ لغات به صورت آوازی، نمایش خلاق، نوشتن روی سطوح مختلف

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 80 (گفتار ۳۴۰) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در تحریک عقلانی، القا شخصیت کاذب، خودشیفتگی، نتیجه محور شدن کودک و لذت نبردن از فرایند

نوازش پوستی در تمام سنین باید باشد اما شکل آن در هر محدوده سنی متغیر است...جدایی به دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد:فراق و فقدان،مامعتقد به نظریه فراق هستیم نه فقدان ونه چسبندگی،فراق یعنی مادر از نوزاد کم کم فاصله بگیرد ومراحل رشد شناختی و شخصیت در نوزاد درحال شکل گیری ست...وقتی مادر ارتباطش را کم کم، کم کند کودک وارد مرحله رشد شخصیت می‌شود ...حالا حضور به جای آغوش وجود دارد...در این مرحله نوع نوازش پوستی تغییر میکند و میشود نوازش کلامی. اگر والد نوازشگردرکودک شکل بگیردخودبخود کلام ما تا آخر عمر نوازشگر است...

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 81 (گفتار ۳۴۱) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در ارزیابی مثبت، توصیف صحیح و واکنش عاطفی صحیح، پرهیز از توجه بی مورد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 82 (گفتار ۳۴۲) : ارتباط با کودک /موضوع: عدم تعادل در پاسخ به نیازهای کودک، اختلالات اوتیسم، بیش فعالی و یادگیری، نمایش دادن کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 83 (گفتار ۳۴۳) : ارتباط با کودک /موضوع: طرز نگاه والدین به کودک، پرهیز از پرورش کودک برتر، تمرین مهارت های پایه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 84 (گفتار ۳۴۴) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در مشارکت، مفهوم امر و اطاعت، پرهیز از هرگونه استبداد و سالارپروری

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 85 (گفتار ۳۴۵) : ارتباط با کودک /موضوع: عبد؛ بندگی یا بردگی، اشتیاق اطاعت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 86 (گفتار۳۴۶) : ارتباط با کودک /موضوع: مادر فداکار، توجه به نیازهای کودک، توجه به ارزش ها و مهارت ها و عبور از مرحله ی امیری، تفاوت بندگی و بردگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 87 (گفتار ۳۴۷) : ارتباط با کودک /موضوع: هفت سال سوم؛ دوران وزیری، کاربردی کردن آموخته ها، توجه به بحث جنسیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 88 (گفتار ۳۴۸) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در مشارکت، خودپنداره ی کاذب، درک محدودیت، بها دادن به نظر کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 89 (گفتار ۳۴۹) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در مشارکت، همسان سازی، بازی نمادین؛ تقلیدی تخیلی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 90 (گفتار ۳۵۰) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در آزادی، درک محدودیت، آزادی در فطرت و محدودیت در غریزه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 91 (گفتار ۳۵۱) : ارتباط با کودک /موضوع: افراط در آزادی، دو مفهوم ارزش و اهمیت، تعادل بین کنترل و آزادی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 92 (گفتار ۳۵۲) : ارتباط با کودک /موضوع: هماهنگی بین غریزه و فطرت، مطلوبیت؛ لذت و حظ، بدغذایی و تغذیه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 93 (گفتار ۳۵۳) : ارتباط با کودک /موضوع: پوشاک مناسب کودک، اسباب بازی کودک، درک محدودیت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 94 (گفتار ۳۵۴): ارتباط با کودک /موضوع: چگونگی نه گفتن، هماهنگی لذت و حظ، آزادی افراطی و تسلیم خواسته های کودک شدن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 95 (گفتار ۳۵۵) : ارتباط با کودک /موضوع: عدم تعادل در مصرف، محدودیت منابع، پایان ارتباط مهربانی محور

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 1 (گفتار ۳۵۶) : ارتباط با کودک /موضوع: چیستی کنترل و مداخله گری، تک فرزندی؛ یکی از عوامل مداخله گری والدین، آموزه های رسانه ای

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 2 (گفتار ۳۵۷) : ارتباط با کودک /موضوع: چند فرزندی، خود و خویشتن کودک، فرصت اشتباه دادن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 3 (گفتار ۳۵۸) : ارتباط با کودک /موضوع: تسهیلگری به جای تصحیح گری، ویژگی های والدین مداخله گر، ناامن شدن و اضطراب کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 4 (گفتار ۳۵۹) : ارتباط با کودک /موضوع: تغییر آرام و گام به گام، جایگزین رفتارهای مداخله گر با رفتاری مهربانی محور، مشارکت کودک و ارزیابی مثبت، کمک بی مورد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 5 (گفتار ۳۶۰) : ارتباط با کودک /موضوع: اجازه ی اشتباه دادن به فرزندان، ذهن فعال و منفعل، الگوی رفتاری مناسب بودن جایگزین نصیحت، مداخله گری و ایجاد روابط فرسایشی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 6 (گفتار ۳۶۱) : ارتباط با کودک /موضوع: جهت دهی، تعادل در مداخله و هدایت کودک، صبوری و تمرین مداوم بدون سرزنش خود

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 7 (گفتار ۳۶۲) : ارتباط با کودک /موضوع: القای نقش و آسیب به کودک، کنترل گری و انفعال کودک، عناد و لجبازی حاصل کنترل محور بودن والدین، والدین عقل محور

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 8 (گفتار ۳۶۳) : ارتباط با کودک /موضوع: تمایل والدین به انباشت محفوظات ذهنی، آسیب های ناشی از سرکوب غریزه و لذت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 9 (گفتار ۳۶۴) : ارتباط با کودک /موضوع: والدین کنترل محور مانع شکوفایی کودک، شناخت جایگاه و انجام نقش

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 10 (گفتار ۳۶۵) : ارتباط با کودک /موضوع: همسان سازی کودک، تفاوت دو واژه ی هنجاری و کارکردی، توجه به چیستی و چرایی به جای چگونگی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 11 (گفتار ۳۶۶) : ارتباط با کودک /موضوع: پاسخ به ابهامی در مورد رویکرد، ویژگی های انسان کارکردی، همسان سازی کودک با هنجارهای جامعه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 12 (گفتار ۳۶۷) : ارتباط با کودک /موضوع: همسان سازی کودک با هنجارهای جامعه مانع استقلال، توجه به سایق رشد، والدین نتیجه محور وهرس زود هنگام کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 13 (گفتار ۳۶۸) : ارتباط با کودک /موضوع: پاسخ به ابهام یکی از والدین، نگاه رویکرد به احساس گناه، خودمحور بودن کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 14 (گفتار ۳۶۹) : ارتباط با کودک /موضوع: عبور از احساس ترس و احساس گناه، بازگشت به کودک درون، نیاز به منشا امنیت بالاتر، دریافت و مبادله ی نوازش

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 15 (گفتار ۳۷۰) : ارتباط با کودک /موضوع: جامعه هنجاری، ارزش گذاری متناسب با ویژگی های کارکردی، ارزش سازی اشتباه با تبلیغات، روانشناسی زرد

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 15 (گفتار ۳۷۱) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور، چیستی خشونت، خشونت اعتدالی و خشونت اختلالی، اقتدار

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 2 (گفتار ۳۷۲) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور، انواع خشونت، نیاز به توجه، خشونت فیزیکی و احساس گناه، باج عاطفی، خشونت کلامی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 3 (گفتار ۳۷۳) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور، طرد، مهربانی مشروط، خشونت آموزشی، خشونت اجتماعی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 4 (گفتار ۳۷۴) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور، خشونت رسانه ای، بازی های سازنده و شاد جایگزین رسانه برای کودک، رسانه و ساخته شدن الگوی ذهنی نامناسب در کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 5 (گفتار ۳۷۵) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور، پاسخ به دو سوال والدین، امر و اطاعت، هنجاری و کارکردی، لزوم داشتن نظام ارزشی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 6 (گفتار ۳۷۶) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور، سخت گیری و اعمال محدودی های بازدارنده ی بی مورد، قرار داد های مبتنی با قانون هستی، هدایت کودک با محدودیت صحیح

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 7 (گفتار ۳۷۷) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/ ارتباط صمیمی با کودک، سخت گیری مانع سایق رشد، لجبازی و عناد در بزرگسالان، تنظیم قراردادها با مشارکت خود کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 8 (گفتار ۳۷۸): ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/قرارداد و برنامه ریزی در نگاه کودک‌، پیروی از غریزه و فطرت مادری، استمرار، تمرین و صبوری، آشفتگی ذهنی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 9 (گفتار ۳۷۹): ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/عوامل شکل گیری سخت گیری، افراط در نظافت، نظم، تربیت، آموزش و رفاه، مشارکت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 10 (گفتار ۳۸۰) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/سخت گیری خلاف قانون طبیعت، مانع گذاشتن در برابر سایق رشد، بهانه گیری والدین و انفعال یا طغیان کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 11 (گفتار ۳۸۱) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور / تحریک پذیری بالا و آستانه تحمل پایین، مجازات، کامل طلبی و کمال طلبی، در خودماندگی آموخته شده

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 12 (گفتار ۳۸۲) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/سخت گیری برای رسیدن به موفقیت، تفاوت موفقیت و خوشبختی، مروری بر ارزش ها

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 1 (گفتار ۳۸۳) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/آزادی افراطی، بی توجهی و سهل انگاری، سلسله نیازهای جامع کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 2 (گفتار ۳۸۴) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/افراط در رفتارهای آزادی محور و کنترل محور، بی توجهی در مقابل مداخله گری، سال های کودکی زمان پرورش و جوانه زدن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 3 (گفتار ۳۸۵) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/چیستی توجه، توجه به نیازهای جامع کودک بدون افراط و تفریط، نیاز کودک به بازی و کسب مهارت

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 4 (گفتار ۳۸۶) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/چرایی توجه، تعادل در توجه، بازگشت به رفتارهای مهربانی محور

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 5 (گفتار ۳۸۷) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/بی توجهی یا بی اعتنایی، توجه سرد و توجه گرم

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 6 (گفتار ۳۸۸) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/تربیت سهل انگارانه، اهمیت چارچوب تربیتی، امنیت و شکل‌گیری شخصیت کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 7 (گفتار ۳۸۹) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/پی ریزی ساختمان شخصیتی، نیازهای جامع کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 8 (گفتار ۳۹۰) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/نقش مهم خانواده در فرزندپروری، جبران خلاءهای نظام آموزشی در خانواده، نادیده گرفتن

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 9 (گفتار ۳۹۱) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/نادیده گرفتن، تفاوت نیاز و خواسته، باج عاطفی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 10 (گفتار ۳۹۲) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور /کمیت و کیفیت وقت گذاشتن با کودک، حرکت کودک در مسیر استقلال و خودباوری، توجه به نیازهای کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 11 (گفتار ۳۹۳) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محورپاسخ به سوال یکی از والدین، تاکید بر کاربردی کردن مطالب کانال

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 12 (گفتار ۳۹۴) : ارتباط با کودک /موضوع: آزادی محور/رابطه بر پایه ی باج عاطفی، نا امنی و اضطراب

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 13 (گفتار ۳۹۵) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/ ارزیابی منفی، تحقیر و سرزنش، عوامل ایجاد خشونت کلامی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 14 (گفتار ۳۹۶) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/مشاهده گری و بازنگری خود، سپاسگزاری از خود، تمرکز روی رفتارهای مهربانی محور، دیدن کاستی ها و تذکر به خود بدون احساس گناه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 15 (گفتار ۳۹۷) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/ طرد، محبت مشروط

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 16 (گفتار ۳۹۸) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/ زندانی کردن کودک ، ترساندن کودک و نا امنی او، تهدید

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 17 (گفتار ۳۹۹) : ارتباط با کودک /موضوع: خشونت محور/فضای ارتباطی مه آلود، مهربانی با خود، گفتگوی مکتوب با خود

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 1 (گفتار ۴۰۰) : ارتباط با کودک /موضوع: چیستی مجازات و تنبیه، تنبیه سازنده و مخرب

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 2 (گفتار ۴۰۱): ارتباط با کودک /موضوع: تنبیه سازنده، توجه دادن و برحذر کردن توام با احساس ناخوشایند، اهمیت پالایش خشم و نگرانی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 3 (گفتار ۴۰۲): ارتباط با کودک /موضوع: چگونگی تنبیه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 4 (گفتار ۴۰۳): ارتباط با کودک /موضوع: جدا کردن کار کودک از وجود او، پیام دوستی بعد از تنبیه، عزت نفس و اعتماد بنفس کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 5 (گفتار ۴۰۴): ارتباط با کودک /موضوع: تنبیه سازنده و ایجاد یک تعامل صحیح، عوامل ایجاد تنبیه سازنده و مخرب، اهمیت احساسات والدین، قابل پیش بینی بودن والدین

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 6 (گفتار ۴۰۵): ارتباط با کودک /موضوع: تنبیه سازنده و جایگزین دادن برای جبران، دادن پیام شخصیت، اهمیت جبران، کمک گرفتن از مشاور مناسب

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 7 (گفتار ۴۰۶): ارتباط با کودک /موضوع: دسته بندی رفتار کودک، احساس گناه در کودک، توجه و واکنش مثبت به کارهای خوب کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 8 (گفتار ۴۰۷): ارتباط با کودک /موضوع: پرهیز از یادآوری اشتباهات گذشته کودک، مزایای تنبیه سازنده، تنبیه مخرب و عواقب آن، تبدیل محیط نه به آره

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 9 (گفتار ۴۰۸): ارتباط با کودک /موضوع: چیستی تشویق، درونی شدن و نهادینه شدن یک رفتار با تشویق و تنبیه سازنده، منشا و مرکز توجه

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 10 (گفتار ۴۰۹): ارتباط با کودک /موضوع: دیدن کار خوب کودک، توصیف آن و واکنش عاطفی مناسب ، زمان مناسب تشویق، پرهیز از اغراق در توصیف

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 11 (گفتار ۴۱۰): ارتباط با کودک /موضوع: نکاتی در مورد تشویق سازنده، تشویق برای فرایند و نه نتیجه، حظ و لذت از تلاش و مسیر

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 12 (گفتار ۴۱۱): ارتباط با کودک /موضوع: کنکور و اضطراب نتیجه کنکور، پاداش و تشویق برای فرایند ،پرهیز از سرزنش و عیب جویی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 13 (گفتار ۴۱۲) : ارتباط با کودک /موضوع: تایید و تشویق برای ایجاد انگیزه، دریافت محرک های مناسب، واکنش عاطفی مناسب، تشویق مخرب و نمایش دادن کودک

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 14 (گفتار ۴۱۳) : ارتباط با کودک /موضوع: جایزه مخرب ، مسابقه و رقابت، کودک زیر شش سال و مفاهیم قرآنی، طمع نتیجه ی رشوه و باج عاطفی

 • جمعه 8 مرداد 1400
 • توسط محمود سلطانی
 • ارتباط با کودک

قسمت 15 (گفتار ۴۱۴) : ارتباط با کودک /موضوع: ویژگی های جایزه سازنده، غافلگیر کردن کودک، روش های خلاقانه برای جایزه و تشویق

معرفی رویکرد هوش متعادل

 

سلامت، موفقیت و خوشبختی فرزندان سه آرزوی مهم والدین برای فرزندان است. همه ی تلاش والدین، هزینه ها، صرف وقت، کلاس-ها، آموزش ها و حتی گاهی خشونت ها، همه و همه برای پرورش کودکان سالم، موفق و خوشبخت است. ولی چرا این اتفاق نمیفتد یا نگران هستیم این اتفاق نیفتد؟! ما نگرانِ سلامتی و موفقیت و خوشبختی کودکان هستیم و والدین گرامی نیز از هیچ تلاش و کوششی مضایقه ندارند. پس چرا در واقعیت این آرزوها محقق نشده یا کمتر محقق می شود؟ ما در مرحله ی گذار از جامعه ی قدیمی به جامعه ی جدید و مدرن، نتوانسته ایم یک روش فرزندپروری مشخصی ابداع کنیم؛ زیرا از یک سو روش گذشتگان را کنار گذاشته ایم و از سوی دیگر نتوانسته ایم روش های مدرن را به طور صحیح منتقل و ابداع کنیم؛ به عبارت دیگر برای تعلیم و تربیت فرزندانمان یک رویکرد مشخص نداشته ایم. رویکرد؛ یعنی الگو و روش تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش بر پایه ی نظریه های روانشناسی. اکنون فرصت مناسبی است تا با استفاده از منابع معتبر دیگران، بخصوص غرب و منابع سنتی خودمان و نیز جمع آوری تجربه های کار با کودک و خانواده، یک رویکرد جدید ابداع و معرفی کنیم؛ رویکردی که متناسب با فرهنگ بومی خودمان و متکی بر دستاوردهای علمی دنیا است. توجه کنیم که علم از آنِ خداوند است و هرجایی که باشد، می توانیم آن را به دست آوریم و از آن استفاده کنیم، ولی برای استفاده ی صحیح از آن باید معیار داشته باشیم. امروزه در دنیا رویکردهای زیادی وجود دارد. رویکرد غالب در نظام آموزش و پرورش ما رویکرد رفتارگرایی است و رویکردهای شناخت گرایی و انسان گرایی کم کم به تقلید از اروپا وارد شده است . هر رویکرد از دو بخش بینش و روش تشکیل شده است؛ بینش یعنی نگاه و روش یعنی چگونگی و عملکرد. در بینش، به چرایی و در روش، به چگونگی پاسخ میدهیم. در حقیقت قبل از هر اقدام یا تصمیمی باید به سه سؤال «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» پاسخ دهیم. هدف ما معرفی یک رویکرد بومی است؛ «رویکرد هوش متعادل» حاصل بیش از سی سال کار مُداوم با کودک و خانواده، مطالعه و پژوهش در متون علمیِ روانشناسی و متون سنتی و نیز جمع آوری تجربه ها است. برای رسیدن به آرزوی کودک سالم، موفق و خوشبخت در آینده و نیز داشتن راهبرد، لازم است به راهکار اساسی و عملی و متکی به نظریه ی علمی فکر کنیم. برای این هدف بايد هوش های پایه، مهارت هاى زندگى و نیز ارزش هاى زندگى را در بچه ها تقويت كنيم. انسان وقتى به دنيا مى آيد از لحاظ جسمى كامل است و بايد نمو كند، روح نیز متصل به آگاهى كل است. در خلقت، غريزه در جسم و فطرت در روح با انسان به دنيا مى آيند، اما ذهن در طول زمان بايد شكل بگيرد و رشد كند. به همین دلیل ما از ذهن شروع كرديم، چراکه هوش، مهارت استفاده از ذهن است. مهارت آموختنی است، پس باید یاد بگیریم که مهارت استفاده از ذهن را پیدا و کسب کنیم. یک انسان باهوش، انسانی است که بهترین استفاده را از ظرفیت های ذهنش می کند. تا حدود چهل سال پیش، هوش را فقط هوش شناختی یا IQ یا هوش عقلانی می دیدند. متأسفانه این باور همچنان در کشور ما وجود دارد که «بچه ای باهوش است که IQ بالایی دارد». درحالی که از حدود چهل سال پیش هوش های چندگانه مطرح شد که معروف ترین نظریه های مربوط به آن متعلق به هوارد گاردنر-روانشناس امریکایی- است. امروزه اثبات شده که ذهن و هوش، بخش های مختلفی دارند و انسانی که از تمام ابعاد هوش و ذهن خود استفاده کند، باهوش است. نظریه ی هوش متعادل نیز به این تقسیم بندی ذهن و هوش اعتقاد دارد. در نگاه هوش متعادل، ذهن شبیه به یک میز دایره ای شکل است که هشت مدیر برای اداره ی بخش های مختلف بدن در آنجا حضور دارند.